Na trasie spotykamy zabytki architektury sakralnej oraz architektury drewnianej.

Na trasie spotykamy zabytki architektury sakralnej oraz architektury drewnianej. Miejscowości przez które wiedzie trasa wycieczki lokowane były za czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego.

Kombornia – Jabłonica Polska – Haczów – Jasionów – Brzozów – Stara Wieś – Blizne – Jasienica Rosielna – Kombornia

Długość trasy: 45 km
Czas przejazdu: 1 godz. 20 min.

Na trasie spotykamy zabytki architektury sakralnej oraz architektury drewnianej. Miejscowości przez które wiedzie trasa wycieczki lokowane były na prawie magdeburskim, za czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego.
Zwiedzanie rozpoczynamy od kościoła parafialnego w Komborni. Wewnątrz świątyni znajduje się przeniesiony ze starego, nieistniejącego już kościółka drewnianego, barokowy ołtarz z rokokowymi rzeźbami. Warty obejrzenia jest także XVII-wieczny, łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia, obraz świętego Marcina oraz późnobarokowa ambona. Z Komborni udajemy się do oddalonej o 3 km Jabłonicy Polskiej. Znajduje się tutaj dawna cerkiew grekokatolicka pw. świętych Kosmy i Damiana, wzniesiona w 1767 roku. Na terenie wsi Jabłonica istnieje rezerwat "Kretówki" o powierzchni 95 ha.

Kolejnym przystankiem na trasie jest Haczów. Najwspanialszym i zarazem unikatowym w skali światowej zabytkiem jest znajdujący się tutaj XIV-wieczny drewniany kościół gotycki. Jest to największy i najstarszy tego typu obiekt w Europie. Z tego względu został on wpisany w 2003 roku na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wnętrze kościoła zdobi polichromia figuralna z 1494 roku. W Haczowie znajduje się również zespół dworsko-pałacowy, w skład którego wchodzi XVI-wieczny dwór, XVIII-wieczna oficyna oraz XIX-wieczna oranżeria.

Z Haczowa udajemy się do Jasionowa. Tutaj zwiedzamy XIX-wieczne zabudowania dworskie. Na pobliskim cmentarzu znajduje się kaplica Dzieduszyckich z 1893 roku. W 1991 roku pochowany został tutaj również prezes Najwyższej Izby Kontroli prof. Walerian Pańko.

Kolejnym przystankiem na trasie jest oddalony o 9 km Brzozów. Do najciekawszych obiektów miasta Brzozowa należą:

  • Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego,
  • Ratusz z 1896 roku,
  • Cmentarz wojskowy,
  • Cmentarz żydowski założony w XIX wieku,
  • pomnik 500-lecia bitwy pod Grunwaldem,
  • pomnik pamięci narodu,
  • obelisk z krzyżem na mogile Konfederatów barskich, datowany na lata 1850-1890.

Z Brzozowa udajemy się do Starej Wsi, w której mieści się późnobarokowa bazylika oraz mogiła konfederatów barskich. Kolejnym punktem wycieczki jest miejscowość Blizne. Na jej terenie znajduje się unikatowy w skali światowej, pochodzący z przełomu XV i XVI wieku, zespół kościelno-plebański.

Z Bliznego trasa wycieczki wiedzie do oddalonej o 4 km Jasienicy Rosielnej. Do najciekawszych zabytków tej miejscowości należy kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, zbudowany w 1770 roku oraz pozostałości parku dworskiego.
Z Jasienicy udajemy się do Komborni i tu kończymy wycieczkę.